Kullanıcı Sözleşmesi

www.kirkfirin.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten BATI SİTESİ MAHALLESİ 2307/1 SOKAK 2. CADDE NO 4 DEPPO İŞ YERLERİ SİTESİ BATIKENT / ANKARA adresinde mukim KIRK FIRIN UNLU MAMÜLLER GIDA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ. (“Kırk Fırın”) ile ilgili internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”) arasında aşağıdaki koşulların kabulü ile gerçekleşmiştir. 

Bundan böyle Kırk Fırın ve Üye birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1. Sözleşmenin Konusu 

İşbu Sözleşme, Kırk Fırın’ın sahip olduğu internet sitesi www.kirkfirin.com.tr ‘dan Üye’nin yararlanma koşullarını belirler. 

2. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

a. Üye, www.kirkfirin.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, aydınlatma metnini okumuş ve anlamış olduğunu, Kırk Fırın’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

b. Üye, Kırk Fırın tarafından kendisine tahsis edilmiş olan hesabını başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu hesabı kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Kırk Fırın’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Kırk Fırın’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

c. Üye www.kirkfirin.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır.

ç. Üye, www.kirkfirin.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı taahhüt eder. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

d. www.kirkfirin.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibinin sorumluluğundadır. Bu görüş ve düşüncelerin Kırk Fırın’la hiçbir ilgi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Kırık Fırın’ın Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

e. Kırk Fırın, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlara ilişkin yeterli teknik ve idari tedbirleri almış bulunmaktadır. Bu bilgilere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan ilgili kişinin talep hakları sebebiyle her zaman ulaşabilirsiniz. Üye, www.kirkfirin.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği Kırk Fırın’ın ihlalini içermeyen iş ve işlemlerden dolayı uğrayabileceği her türlü maddi ve/veya manevi zararlar sebebiyle Kırk Fırın’a başvuramaz, tazminat talep edemez.

f. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın yargıya intikal ettirilmesi halinde, Kırk Fırın’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

g. Kırk Fırın’ın her zaman, tek taraflı olarak, iyi niyet kuralları nezdinde gerekli görülmesi halinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. 

h. www.kirkfirin.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı Kırk Fırın mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunların Üye tarafından izinsiz kullanılması, iktisap edilmesi ve değiştirilmesi yasaktır. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve/veya ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

ı. Kırk Fırın tarafından www.kirkfirin.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için ve/veya sözleşmenin ifası için zorunlu olan hallerde kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Bu konuya ilişkin detaylı bilgilendirme sitede Aydınlatma Metni içerisinde yapılmış bulunmaktadır. 

i. Kırk Fırın, Üye’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (i) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Kırk Fırın’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (ii) Kırk Fırın ve www.kirkfirin.com.tr web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

j. Kırk Fırın web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, www.kirkfirin.com.tr web sitesine girmesiyle kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumludur.

k. Kırk Fırın sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.kirkfirin.com.tr web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkına sahiptir. 

l. Kırk Fırın üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

m. Taraflar, Kırk Fırın’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193′e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

m. Kırk Fırın iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

3. Sözleşmenin Feshi 

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Kırk Fırın tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Kırk Fırın üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

4. İhtilaflerin Halli 

İşbu sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5. Yürürlük 

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Üyelikten çıkmak istemem halinde info@kirkfirin.com.tr e-mail adresine e-mail göndererek bizzat başvuru yapacağımı kabul ederim.