Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Biz Kimiz

Gıda sektörü içerisinde faaliyet gösteren ve KIRK FIRIN UNLU MAMÜLLER GIDA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ MERKEZ ; BATI SİTESİ MAHALLESİ 2307/1 SOKAK 2. CADDE NO 4 DEPPO İŞ YERLERİ SİTESİ BATIKENT / ANKARA TEL 03122551040 VD OSTİM VNO 5570625934 (bundan böyle birlikte “Kırk Fırın” olarak anılacaktır.) olarak veri sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmaktayız.

Bizlere sağlanan kişisel verileri koruma sorumluluğumuzu gözeterek İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasını (“Aydınlatma Metni”) ile sizleri işlediğimiz kişisel verileri nasıl işlediğimiz, kimlere aktardığımız ve bu verilere ilişkin haklarınız hakkında aydınlatmak isteriz.

Kişisel Veriler

"Kişisel Veriler", 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) belirtildiği üzere kimliği belirli ya da elimizde bulunan veya erişimimizin bulunduğu verilerden kimliği belirlenebilecek bir gerçek kişiye ait olan bilgiler anlamına gelmektedir.

Çerezler

Kırk Fırın’ın internet sitelerindeki çevrimiçi deneyiminizi size uygun hale getirmek ve kolaylaştırmak (sizi hatırlamak) amacıyla bizlere ulaştırdığınız bilgiler kullanılabilir.

Çerezlere ilişkin ayarlarınızı internet tarayıcınız üzerinden istediğiniz zaman istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen Cookie Politikamızı içeren  www.kirkfirin.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Değişiklik Durumunda:

Kırk Fırın bu Aydınlatma Metnini bu sayfada ve/veya makul herhangi bir ortamda, ana sayfamızdaki bildirim ile ilan ederek her zaman güncelleyebilir. Bu konuya ilişkin olarak güncelleme yapılan alanlara ilişkin tarafınıza e-mail aracılığıyla bildirimlerde bulunabilir.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşleme Amacı ve Hukuki Dayanağımız:

Kişisel verilerinizi; 

  • İnternet sitemiz aracılığıyla
  • Bu sitede bulunan iletişim ve şikayet formları aracılığıyla;
  • Üyelik Kaydınızı gerçekleştirmek amacıyla;
  • Siparişinizi sizlere teslim edebilmek amacıyla;
  • Sizlere hizmet sunabilmek için kurduğumuz iş ilişkimiz kapsamında;
  • Bizlere ulaşabileceğiniz diğer elektronik ya da elektronik olmayan kanallardan

Elde etmekteyiz.

Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, güvenlik kamerası görüntüleri, finansal durumunuza ilişkin bilgilerinizi, IP adresinizi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıda belirtilen kanallar aracılığıyla bizimle paylaşacağınız diğer kişisel verileriniz aşağıdaki tabloda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

Veri İşleme Amacı

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Talep Edilen Sorulara Cevap Vermek,

KVKK m.5 f.1 Açık Rıza

Şikayet ve Önerilerinizi değerlendirebilmek

Kırk Fırın Ürünleri ve Hizmetleri Hakkında Pazarlama ve Tanıtım Yapmak ve İlgili Kişiyi, Kendisini İlgilendirebilecek ürünler ve Kırk Fırın Hakkında Bilgilendirmek

Üyelik Kaydınızı Tutmak

Şirketimize Yapılan İş Başvurularını Değerlendirmek

Siparişlerinizi Teslim Etmek

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması

 

İş İlişkisi Kapsamında Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklerini Yerine Getirebilmek

Kırk Fırın İşletme ve Depo Güvenliğinin Sağlanması

KVKK m.5 f.2 f bendi; İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

Kırk Fırın’ın Yürürlükteki Mevzuattan Kaynaklanan Sorumluluklarını Yerine Getirebilmek

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

 

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz

Kırk Fırın’a sağlayacağınız yukarıda belirtilen kişisel verileriz, aşağıda tabloda yer alan amaç ve hukuki sebeplerle, belirtilen alıcı gruplarıyla paylaşılmaktadır;

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Alıcı Grubu

Kırk Fırın Çalışanlarının İşlerini İfa Edebilmesi ve Sipariş/Ürün Tasarımı için gerekli olması

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması

Kırk Fırın’ın ilgili birim altında çalışan personeli ve Diğer Kırk Fırın şubeleri

Hizmet Kalitesini Arttırmak ve Hizmetleri Sunabilmek

KVKK m.5 f.2 f bendi; İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

Yürürlükteki Mevzuattan Kaynaklanan Sorumluluklarını Yerine Getirebilmek

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Resmi Kurum ve Kuruluşlar

Kişisel verilerinizi asla ticari veya ticari olmayan amaçlarla satmayacağımızı ve bilgilerinizi güvende tutmak için gerekli tüm önlemleri alacağımızı bilmenizi isteriz.

Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin güncel mevzuat kapsamında:

(6698 Sayılı Kanun 11. Madde)

§  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

§  Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme;

§  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

§  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;

§  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

§  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

§  Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

§  İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme; ve

§  Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

 

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için yazılı olarak BATI SİT MAHALLESİ 2307/1 SOKAK 2. CADDE NO 4 DEPPO İŞ YERLERİ SİTESİ BATIKENT / ANKARA  adresine veya info@kirkfirin.com.tr elektronik posta adresine başvurabilirsiniz. Başvurunuzun ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Version 1.0 – 03.10.2019